NLP terapi

Skab de resultater du ønsker

Navnet NLP refererer til hele dit menneskelige nerve- og sansesystem (Neuro), det vil sige dit verbale og non-verbale sprog du aktiverer i din kommunikation (Lingvistik). Samt din evne til at strukturere dine neurologiske og sproglige systemer, (Programmering) til at opnå de resultater, du gerne vil opnå. Vi bruger nemlig alle sanser i vores kommunikation med os selv, og andre, oftest ubevidst. Nlp terapi kan derfor ændre dit ordvalg på en måde, så du målretter dit ubevidste sind i en positiv retning, mod din ønskede forandring.

Kort fortalt, handler NLP derfor om at ”programmere sig selv til succes” – hvor du vil hen med dit liv. Du kan aldrig ændre på fortiden, men du kan ændre på din måde at håndtere den på, ved at tillade dig selv, at forandre din nuværende tilgang, til dine problemstillinger, som er startet i fortiden.

NLP er derfor en nyanceret psykologiform, der passer godt til det moderne samfund, hvor kravene konstant forandres og øges”. NLP indeholder psykologiske redskaber, der gør det muligt for dig, at finde, og bruge de ressourcer, som du er i besiddelse af, men måske ikke anvender.

De fleste af vores ressourcer og strategier ligger på det ubevidste plan, og  NLP er derfor en terapiform der anerkender, at dit sind har sit eget ”sprog” i form af indre: følelser, lyde, ord og billeder, som din hjerne bearbejder og registrerer.

Med NLP-teknikker kan man kortlægge den måde du har arkiveret dine oplevelser på. Denne kortlægning er unik fra person til person, og NLP terapi gør det derfor muligt for mig at ”reprogrammere” de ubehagelige oplevelser som, du måske ikke kan huske i dit bevidste sind, men som stadig forhindrer dig i at opnå nye positive reaktioner, vaner eller mønstre. Derved kan du slippe dine uhensigtsmæssige vaner eller adfærd.

Jeg bruger NLP-teknikker i samtalen med dig, hvis jeg vurderer du har gavn af denne i forhold til dit arbejde med dig selv, og til at opnå dit ønskede mål.

Første gang tager 2 timer, herefter 1 time pr gang.

NLP-terapi koster 900 kr. Rabat ydes til studerende og efterlønsmodtagere.

NLP er særdeles effektiv mod

Præsentations- og præstationsangst

Panikangst og socialangst mm.

Fobier, eks. edderkopper, hunde, flyskræk, højdeskræk, dyr, klaustrofobi, eksamensskræk mm.

Allergier, eks. hunde, katte, støv, madvarer mm.

Lavt selvværd og selvtillid

Søvnbesvær og uro

Manglende motivation

Vægtreducering

Rygestop

Madproblematikker generelt

Afhængighed, herunder sukkerafhængighed, cigaretter, spil mm.

Konflikthåndtering

Mentaltræning, styrkelse af eget sind

Ubehagelige følelser såsom svigt, vrede, jalousi mm.

Udvikling af kompetencer

Til at bryde gamle vaner, eller uhensigtsmæssig adfærd

Bedre grænsesætning for sig selv

Bryde gamle vaner og mønstre

Personlig udvikling

Mindske stress

Certificeringer

Bianca Simonsen

Kirsebærhaven 12

7120 Vejle Øst

Tlf.: 42 32 27 25
biancasimonsen@live.dk

Åbningstider

Mandag-fredag: 10-16
Lørdag: efter aftale
Søndag: efter aftale